Pro registrované pacienty – posudky o zdravotní způsobilosti: Kč,-

Posudek o zdravotní způsobilosti na ŘP 600,-
nad 65 let věku, rozšíření ŘP 300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti na zbrojní pas 900,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pro průkaz vůdce malého plavidla nebo řízení motokár 900,-
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 400,-
Duplikát v případě ztráty, nebo prodloužení na dobu neurčitou 200,-
Posouzení zdravotní způsobilosti do zaměstnání na žádost zaměstnavatele (prohlídka vstupní, periodická nebo výstupní)- výhradně pro registrované pacienty a práce kategorie č. 1 bez jiných rizik (nutno přinést od zaměstnavatele řádně vyplněnou žádost) 600,-
Profesní posudky (svářeči, elektrikáři apod.) 600,-
Posouzení zdravotní způsobilosti pro školu, sportovní činnost, tábor apod. 150,-
každý další v daném roce 100,-

 

Pro registrované pacienty – další výkony: Kč,-

Výpis ze zdravotní dokumentace (platnost posudku je 3 měsíce) 250,-
opakovaný do 3 měs. 100,-
Vyplnění tiskopisu pro umístění do ústavu sociální péče apod. 150,-
Komplikovaný administrativní výkon (vystavení náhradního hlášení při ztrátě průkazu pracovní neschopnosti, potvrzení na žádost žadatele s písemným závěrem lékaře) 200,-
Oznámení úrazu, vyplnění bolestného, dotazníky pro pojišťovnu či PČR 450,-
Jednoduchý administrativní výkon 100,-
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 5,-

 

Pro pacienty, kteří u nás nejsou registrovaní/ nebo vyšetření či výkon na přání pacienta u registrovaného klienta:

Kč,-

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění- např. UPT, kosmetické výkony. (pozn.: plus laboratorní vyšetření klient uhradí přímo v laboratoři dle jejich ceníku) 900,-
Očkování- aplikace vakcíny nehrazené zdravotní pojišťovnou 190,-
Aplikace injekce na žádost jiného lékaře 100,-
CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretace výsledku na počkání (samoplátci) 200,-
INR test srážlivosti krve s interpretací výsledku na počkání (samoplátci) 200,-
Vyšetření moči v ordinaci (samoplátci) 100,-
Hemokult (samoplátci) 200,-
EKG (samoplátci) 300,-
Stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem (samoplátce) 50,-
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta dle ceníku laboratoře

 

Pro pacienty bez platného zdravotního pojištění:

Vyšetření klienta bez zdravotního pojištění (cizinci). Plus v případě nutnosti další výkony dle ceníku viz. výše) 1000,-