Pro registrované pacienty – posudky o zdravotní způsobilosti: Kč,-

Posudek pro řidičský průkaz 650,-
Posudek pro řidiče nad 65 let věku 400,-
Posudek pro zbrojní průkaz 900,-
Vyšetření pro zdravotní průkaz 450,-
Pracovně – lékařská prohlídka u registrovaného 600,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 350,-
Profesní posudek (svářeči, elektrikáři apod.) 600,-
Posudek pro průkaz vůdce malého plavidla nebo řízení motokár 600,-
Posouzení zdravotní způsobilosti pro školu, sportovní činnost, tábor apod. 200,-
Vyplnění tiskopisu pro umístění do ústavu sociální péče apod. 300,-
Výpočet bolestného, dotazníky pro pojišťovnu, úrazová pojistka dle rozsahu 500,- až 1000,-
Předoperační vyšetření pro výkon nehrazený z veřejného pojištění 1000,-
+ lab. vyš. dle ceníku laboratoře
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 10,-

 

Samoplátci (NEPOJIŠTĚNÝ/ NEREGISTROVANÝ klient POUZE v případě volné kapacity):

Vyšetření/ konzultace 1000,-
CRP, INR test 200,-
Vyšetření moči 100,-
Hemokult 200,-
EKG 300,-
Glykémie 50,-