Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 pro obor Všeobecné praktické lékařství

Zdravotnické zařízení Silemo s.r.o., se sídlem Lipí 1223/57, 193 00 Praha 9 (adresa ordinací: Svatoplukova 9- vchod z ulice Oldřichova 44, 128 00 Praha 2, web: www.lekarnusle.cz), tímto vyhlašuje dne 28.6.2021 výběrové řízení na rezidenční místo pro obor Všeobecné praktické lékařství.

Přihlášku do VŘ (bližší info viz. www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2021, požadované přílohy viz. par. 4 vyhlášky) zašlete nejlépe elektronicky k rukám MUDr. Simony Habrovcové na email: habrovcova@gmail.com (ev. poštou na adresu: Ordinace PL Silemo s.r.o., Svatoplukova 9, 128 00 Praha 2), a to do 30.7.2021.
Obálku či předmět emailu prosím nadepište „RM SILEMO“.

Těšíme se na Vaši účast a případnou spolupráci.
MUDr. Simona Habrovcová, školitelka