Prohlídky pracovně lékařské péče

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci

 

PRACOVNÍ A JINÉ POSUDKOVÉ PROHLÍDKY PO 11/2017

 

Kategorizace prací zaměstnavatelem a kompetence registrujícího praktického lékaře v oblasti pracovně lékařské péče

 

 1. Kategorizace prací dle rizika

 

Legislativa určuje každému zaměstnavateli povinnost vyhodnocovat působení rizikových faktorů pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců a zařazovat na základě toho pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií. Ve firmách bývá s touto problematikou obeznámen nejčastěji personalista či pracovník BOZP, ev. je možno najít pravidla pro kategorizaci prací např. stránkách SZÚ.

Zaměstnanec může vykonávat pouze takovou práci a v tom rozsahu, ke které byl shledán jako zdravotně způsobilý.

Zdravotní způsobilost k práci zařazené zaměstnavatelem do kategorie 1 (práce bez rizika poškození zdraví) může posuzovat registrující praktický lékař.

U prací kategorizovaných do kategorie 2 a více je posudek o zdravotní způsobilosti oprávněn vydat jedině smluvní lékař zaměstnavatele.

Od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat ani práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod římská II (a to ani v případech, že by celková kategorie rizika byla 1!). Nyní tedy i tyto posudky spadají výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jsou tyto případy velmi časté, např.:

 • práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
 • práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další epidemiologicky závažné činnosti,
 • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
 • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít ochranných pomůcek proti pádu), noční práce,

a další dle zmíněné legislativní normy.

Jak zaměstnavateli, který tyto legislativní normy porušuje, tak i lékaři, který vystaví posudek, k jehož vydání není oprávněn, hrozí velmi vysoké finanční sankce.

Pro pracovní pozice, které jsou kategorizovány do vyšších kategorií než kategorie 1 BEZ rizik ohrožení zdraví je tedy  zaměstnavatel ze zákona povinen mít smluvního lékaře pracovně lékařské péče.

 

Jak postupovat v případě, že potřebujete prohlídku pracovně lékařské péče?

 

 1. Žádost zaměstnavatele o prohlídku:

 

Zaměstnavatel je povinen řádně vyplnit Žádost zaměstnavatele o prohlídku pracovně lékařské péče- vzor je ke stažení např. zde.

Zkontrolujte si prosím, že jsou údaje vyplněny kompletně, tedy:

 • Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
 • Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
 • Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě práce kategorie 1 nejsou rizika žádná), celková kategorie rizika
 • Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek, razítko.

V případě, že nepřinesete k prohlídce zaměstnavatelem náležitě vyplněnou žádost, nemůže být posudek v žádném případě vystaven.

 

 1. Objednejte se k prohlídce:

 

 • k registrujícímu praktickému lékaři v případě, že Vaše pracovní pozice byla zaměstnavatelem kategorizována do skupiny 1 bez rizik ohrožení zdraví dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod římská II- příklady viz. výše fialová barva písma)  NEBO
 • ke smluvnímu lékaři pracovně lékařské péče Vašeho zaměstnavatele- v ostatních případech (kategorie 2 a více nebo kategorie 1 s rizikem ohrožení zdraví dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod římská II)- k prohlídce bude potřeba přinést výpis z Vaší zdravotní dokumentace, o jehož vypracování je třeba požádat Vašeho registrujícího praktického lékaře.

 

Výpis ze zdravotní dokumentace

Registrující praktický lékař vypracuje na požádání výpis z Vaší zdravotní dokumentace.

Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče (30 dnů pro jiné typy výpisů). Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.

Zdravotnickou dokumentaci nelze zapůjčovat.

 

Jiné prohlídky k profesním činnostem a zkouškám s vystavením posudkového závěru

V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.

Veškeré výkony pracovně lékařské péče jsou zpoplatněny dle platného ceníku, nejsou hrazeny zdravotními pojišťovn